Magiel pierwszym patronem

Jednym z naszych tegorocznych patronów medialnych jest magiel - niezależny miesięcznik studentów.