OMEC tworzy grupa doświadczonych ekspertów - trenerów i konsultantów, specjalizujących się w zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwami, a w szczególności przedsięwzięciami projektowymi prowadzonymi metodykami tradycyjnymi oraz z wykorzystaniem technik zwinnych (PRINCE2®, AgilePM®, AgileBA®, PMBOK®, MSP®,MoP®, P3O® i innych). Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw: analiza potrzeb szkoleniowych, planowanie ścieżek rozwoju pracowników, szkolenia akredytowane i autorskie, certyfikację, wdrażanie metodyk zarządzania projektami i wsparcie powdrożeniowe obejmujące m.in. coaching dla menedżerów i kluczowych pracowników. Przygotowując szkolenia bazujemy na doświadczeniu wyniesionym z prawdziwych projektów, zarówno biznesowych jak i technologicznych.