O projekcie/About the project

O projekcie/About the project

Czym jest Project Management Challenge?
What is Project Management Challenge?

Project Management Challenge to unikalny konkurs skierowany do studentów z całej Polski, chcących sprawdzić swoje umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Składa się on z dwóch etapów, które z powodów bezpieczeństwa odbywają się za pośrednictwem internetu. Tegoroczna edycja po raz pierwszy uwzględnia uczestników, którzy wolą sprawdzić się w języku angielskim!

Project Management Challenge is an unique competition for the students that want to check their skills and knowledge in a field of project management. PMC contains two stages, that have to take place in the Internet due to the safety reasons. This years’ edition for the first time take into account competitors, that would rather take the challenge in English!

HARMONOGRAM/SCHEDULE

26.04.2021-30.04.2021 – I etap/I stage – test jednokrotnego wyboru online/online single choice test

10.05.2021-14.05.2021 – Finał/Final – Assessment Center

Jaki jest cel projektu?
What is the goal of the PMC?

Celem Project Management Challenge jest sprawdzenie i poszerzenie swojej wiedzy z zakresu zarządzania projektami oraz możliwość wykorzystania tej wiedzy w praktyce poprzez konfrontację swoich umiejętności z innymi uczestnikami.

Oprócz tego, jest to szansa na zdobycie atrakcyjnych nagród, wzbogacenie swojego CV, a także na integrację z innymi studentami, którzy także interesują się zarządzaniem projektami.

The goal is to check and enhance knowledge in a field of project management and opportunity to use this knowledge in a practice by competing with the other competitors.

Moreover, it is an occasion to be awarded with interesting prizes and enriching CV.