Organizatorzy

SKN ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami to jedna z najaktywniejszych organizacji studenckich w SGH oraz największe w Polsce koło naukowe zajmujące się tematyką Project Managementu. Misją Koła jest aktywne propagowanie rozwiązań i najlepszych praktyk zarządzania projektami w szeroko pojętym środowisku akademickim i biznesowym.

SKN ZP jest organizatorem licznych projektów, w tym konkursów, konferencji oraz warsztatów.

Skład zespołu projektowego:

Koordynator projektu: Agnieszka Błaszczyk

MARKETING 

Koordynator Marketingu: Agnieszka Błaszczyk

Zespół:

 • Yuliya Charnyshova
 • Klaudia Szczepanowska
 • Mateusz Wawrzeńczuk
 • Jan Bakalarski
 • Yulia Metalnikova
 • Mateusz Bajszczak
 • Adrianna Ostrowska
 • Olga Cieszkowska 
 • Paulina Burchan

FINANSE 

Koordynator Finansów: Filip Gul 

Zespół: 

 • Aleksandra Stelmach
 • Monika Grzegorczyk

MERYTORYKA

Koordynator Merytoryki: Maciej Zasada

Zespół:

 • Magda Pyndryk
 • Katarzyna Farc
 • Julianna Gasiak