Organizatorzy/Organizers

SKN ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
PROJECT MANAGEMENT STUDENT RESEARCH CLUB

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami to jedna z najaktywniejszych organizacji studenckich w SGH oraz największe w Polsce koło naukowe zajmujące się tematyką Project Managementu. Misją Koła jest aktywne propagowanie rozwiązań i najlepszych praktyk zarządzania projektami w szeroko pojętym środowisku akademickim i biznesowym.

SKN ZP jest organizatorem licznych projektów, w tym konkursów, konferencji oraz warsztatów.

The Project Management Student Research Club is one of the most active student organizations at the Warsaw School of Economics and the largest rresearch club in Poland dealing with Project Management. The mission pf the Club is to actively promote solutions and best practices in project management in the broadly understood academic and business environment.

Project Management Student Research Club is the organizer of numerous projects, including competitions, conferences and workshops.

Skład zespołu projektowego/Project team:

PMC 2021

Project Manager: Maciej Krajewski

 

MARKETING 

Coordinator of Marketing: Waleria Kochanowska

Team:

  • Oleksandr Pohorelov

FINANCE

Coordinator Finance: Kinga Mastalerz

Team:

  • Rafał Wyszyński
  • Olena Tomash

MERIT

Coordinator of Merit: Stefan Pawłowski

Team:

  • Olena Tomash
  • Nazar Moshkun

IT/LOGISTICS

Coordinator of IT/Logistics: Stefan Pawłowski

Team:

  • Michał Gantner-Krajmecki
  • Rafał Wyszyński