Partner Merytoryczny – Octigo

Oto kolejny Partner Merytoryczny PMChallenge!

Obok sprawdzenia umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji grupa
finalistów zmierzy się ze sprawdzeniem praktycznych umiejętności z narzędzi i technik
zarządzania projektami na poziomie wiedzy IPMA D. Test otwartych i zamkniętych pytań przygotuje dla nas firma Octigo.

logooctigonowe