Partnerzy/Partners

Patronat merytoryczny tegorocznej edycji:
Content patronage of this year’s edition:

Fundator nagrody głównej:
Main prize founder:Partner Techniczny:
Technical Partner:

Partnerzy:
Partners:

Partnerzy medialni:
Media partners: