Partnerzy/Partners

Patronat merytoryczny tegorocznej edycji:
Content patronage of this year’s edition:

Fundator nagrody głównej:
Main prize founder:

Partnerzy medialni:
Media partners:

Partnerskie koła naukowe:
Partner science clubs: