Zapisy/Registration

Imię i nazwisko/Full name (wymagane)

Twój email/Your email (wymagane)

Płeć/Sex (wymagane)

Język testu/Language of the test (wymagane)

Wiek/Age (wymagane)

Nr telefonu/Phone number (wymagane)

Uczelnia/University (wymagane)

Rok studiów/Year of study (wymagane)
IIIIIIIVVszkoła średnia

Tryb studiów/Type of study (wymagane)
licencjackie/undergraduatemagisterskie/mastersszkoła średnia

Kierunek studiów/Degree course (wymagane)

Czy brałeś/aś już udział w konkursie?/Have you already participated in the competition? (wymagane)
Tak/YesNie/No

Czy jesteś czynny/a zawodowo?/Are you professionally active? (wymagane)
Tak/YesNie/No

Akceptuję wszystkie wymagane regulaminy/I accept all demanded Regulations
Tak/Yes